Menu

Systemisch werk

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het maakt verborgen belemmeringen in je systeem zichtbaar en maakt duidelijk waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Het leert je ook waar je kwaliteiten zitten. Systemisch werken kan leiden tot acceptatie, maar biedt ook een sleutel tot oplossingen.

Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door systemen waarvan hij/zij deel uitmaakt. Denk aan het systeem van herkomst, werk, sport. vriendenkring etc. Wat er in zo’n systeem gebeurt en de plaats die je daarin inneemt bepalen wat je doet en waarom.

Ons eerste systeem is je gezin van herkomst. De normen en waarden, onze loyaliteiten, interactiepatronen overtuigingen en dynamieken in dat gezin laten een diepe blauwdruk achter in de je leven. Onbewust werken ze door in je huidige relatie, gezin en werk.

De methode Systemisch werk is ontwikkeld door Bert Hellinger (Familieopstellingen)

 

Individuele opstellingen

Werken met een opstelling is een effectieve methode om zaken te weten te komen over je eigen plek in een familie, een relatie of een organisatie.

Ik werk met een tafelopstelling of met een tegelopstelling. Na je vraag breng je letterlijk je omgeving, de mensen in je omgeving, emoties en drijfveren van die mensen in kaart. Het totale beeld levert inzicht op over je eigen rol en de verhouding tot anderen in je omgeving.

Iedereen heeft recht op een eigen plek in het systeem. Daarbij dient ordening te zijn zodat je ook je eigen plek kunt innemen. Als je niet op je eigen plek staat, dan beperkt het jou in je leven. De verkeerde plek kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet in je kracht staat, het gevoel hebt dat je er niet mag zijn of dat je niet kunt kiezen in je leven.

Ik ga graag samen met jou aan de slag.

 

Individuele opvoedopstellingen voor ouders

Heb jij een vraag over opvoeden en kom je er zelf niet uit?

  • je kind claimt jou
  • je kind is vaak driftig en boos
  • broertjes en zusjes zijn voortdurend met elkaar in gevecht.
  • je maakt voortdurend ruzie met je kind
  • je merkt dat iets de relatie met je kind bemoeilijkt, maar je kunt er niet de vinger op leggen
  • je voelt je overvraagd als ouder
  • je bent sterk controlerend als ouder
  • er is geen natuurlijk respect tussen ouder en kind
  • je wordt enorm geraakt en geëmotioneerd door het gedrag van je kind
  • je vindt het moeilijk om grenzen aan te houden

 

Een individuele opvoedopstelling geeft ouders meer informatie over het gedrag van hun eigen kinderen, maar ook over hun eigen gedrag. Zij geeft je helderheid in de dieper liggende oorzaak van het gedrag wat leidt tot bewustwording, verbinding en balans.

Ik werk individueel met de ouder die een vraag heeft. Uitgangspunt is de zienswijze van deze ouder. Het gaat hierbij niet om het vinden van de waarheid, maar om de beleving van de ouder.

Deze methode is ook geschikt als je kinderen al volwassen zijn of als jij zelf het kind bent. Iedereen maakt deel uit van een familiesysteem en iedereen is kind van zijn eigen ouders.

 

 

De methode Individuele Opvoedopstelling is gebaseerd op de traditionele familieopstellingen, NLP en The Work van Byron Katie. Zij is ontwikkeld door Marianne Langemeijer.